Werking & Tarieven

Werking

Aanmelding

Na een doorverwijzing van de arts, de school, het CLB of op eigen initiatief kan je contact met me opnemen. 

Intakegesprek

Tijdens een eerste afspraak wordt de hulpvraag in kaart gebracht. Er wordt nagegaan of verder logopedisch onderzoek nodig is. Het onderzoek moet voorgeschreven worden door een arts. 

Onderzoek

Het logopedisch onderzoek is nodig om een goed beeld te krijgen van de vaardigheden en moeilijkheden. Op basis van de resultaten krijgen we ook zicht op de terugbetalingsmogelijkheden.

Adviesgesprek

Na het onderzoek wordt er een moment vastgelegd om de resultaten en terugbetalingsmogelijkheden te bespreken. Het belang van logopedie wordt op dat moment in kaart gebracht en een eventuele opstart wordt besproken.

Therapie

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt een individueel behandelplan opgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met de noden en de mogelijkheden van de cliënt/patiënt. De therapie moet voorgeschreven worden door een arts-specialist.

Evolutieonderzoek

Afhankelijk van het probleem en progressie wordt er jaarlijks een nieuwe testing afgenomen. Deze nieuwe testafname heeft als doel het niveau en de evolutie na een jaar in kaart te brengen. Verder kan het lopend logopedisch dossier op deze manier ook verlengd worden bij de mutualiteit.

Tarieven

Als geconventioneerde logopediste hou ik mij aan de tarieven vooropgesteld door het RIZIV.