Stemstoornissen

Stem

Stemproblemen komen zowel voor bij kinderen als bij volwassenen. Iemand heeft een stemstoornis (dysfonie) wanneer zijn stem om één of andere reden niet kan voldoen aan de eisen die eraan gesteld worden. 

Dat kan zijn omdat: 

 • de stemkwaliteit hees, schor, ruw of luchtig klinkt
 • het stemvolume te beperkt is
 • de toonhoogte te hoog of te laag is
 • het toonhoogtebereik te klein is
 • spreken vermoeiend is
 • de stem plots volledig wegvalt
 • spreken aanleiding geeft tot pijn in de keel of de hals
 • de stemspleet een medisch letsel vertoont

Vaak gaat een stemprobleem gepaard met slijmvorming in de keel, keelschrapen en kuchen, een "propgevoel" in de keel.

Na het logopedisch onderzoek en het onderzoek bij de neus-keel-oorarts volgt er een intensieve behandeling voor het ontwikkelen van een goede stemhygiëne, het afbouwen van schadelijke gewoonten en het aanleren van juiste stem- en spreektechnieken

Heeft u stemproblemen?

 • Het stemgeven verloopt niet meer vanzelf, het geeft ongemak, het voelt niet goed meer aan.
 • Het stemgeven is vermoeiend, de keel voelt moe aan na een tijdje praten.
 • Last van heesheid die langer dan twee weken duurt of regelmatig terugkerende kortstondige heesheden.
 • De stem heeft een beperkte draagkracht.
 • De stem is onvast of er treden regelmatig stembreuken op: de toonhoogte is niet stabiel en er zijn regelmatig ongecontroleerde uitschieters naar boven of naar beneden.
 • Regelmatige keelpijn, regelmatig kuchen en keelschrapen.
 • Stemstress en angst om te mislukken: de stem is een bron van stress, je vraagt je regelmatig af of je stem het wel zal volhouden, je ergert je aan je stem.

Vanaf 2024 kan u ook bij mij terecht voor manuele therapie.

Manuele therapie

Stemproblemen ontstaan vaak door gespannen spieren in het keelgebied. Soms is het lastig om die spanning zelf los te laten. Manuele facilitatie is het losmaken en stretchen van de spieren rond het strottenhoofd en van de nek, kaak en mondbodem. 

Dit wordt toegepast bij heesheid, spanning in de keel, een krop in de keel (globusgevoel)... De massage geeft direct verlichting, ook wanneer de stem flink belast is geweest of na een stembandoperatie. De spieren rondom het strottenhoofd komen weer in balans, waardoor de klachten verminderen.

Vooraleer de therapie van start gaat, wordt de lichaamshouding en de spierspanning rondom het strottenhoofd onderzocht. Daarna worden de spieren rondom de keel, nek, kaak en mondbodem gemasseerd en gestretcht.

Deze therapie kan ook helpen bij slikproblemen en chronisch hoesten. De behandeling wordt altijd individueel afgestemd en gecombineerd met andere spreek- en stemtechnieken.